Vrije donaties

Dankzij financiële steun door o.a. vrije donaties zijn wij in staat het ziekenhuisverblijf van langdurig zieke kinderen en hun naasten te veraangenamen. Onze stichting De Kleine Strijders is immers geheel afhankelijk van giften.
Giften steeds welkom op rekening IBAN BE41 0689 3410 8310 t.n.v. Stichting De Kleine Strijders te Hoogstraten.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®